KlinikSupport Menu

CS Model +

En komplett lösning. Bekvämt sätt Intraoral scanning är bekvämare för patienten än traditionella avtrycksmaterial. Avtrycket går fortare och är exaktare vilket innebär färre omgörningar och kortare tid för patienten i stolen. CS 3500 behöver varken pulver eller vätska för att få ett perfekt avtryck. Hela avtrycksprocessen blir behaglig för patienten, till vilket också den ergonomiska formen och det slanka scannerhuvud bidrar till. Dessutom blir dialogen med patienten både enklare och intressantare i och med att man enkelt kan hjälpa patienten att visualisera deras fall.

En stor besparing.


...Kliniksupport är specialist på Intraoral scanning


Patienten ansöker om kontot på kliniken eller direkt på vår hemsida. När patienten har fått sitt kort används det som ett vanligt kontokort som dras på kliniken vid betalning. Kliniken får betalt direkt.Kort tid För patienten innebär den kortare tiden för avtryck en klart bekväm fördel. För tandläkaren är det dessutom en ekonomisk fördel att kunna arbeta snabbt och effektivt. Den snabba scanningen innebär en stor skillnad gentemot traditionella avtryck som många patienter kan uppleva som obehagliga. Till den korta processtiden kommer det digitala formatet, som inte behöver passa postens tömningstider. Slutligen minimerar ett perfekt avtryck antalet omgörningar och behandlingen kan avslutas på kortare tid än annars.

CS Model +