KlinikSupport Menu

Carestream Dental

Carestream Dental – KlinikSupport - Ett perfekt partnerskap för en enklare vardag för tandläkaren. 


Kort om Carestream Health
En global healthcare koncern med huvudkontor i Rochester, NY.
Affärsområden inom Medical, Dental , Advanced Materials och Non Destructive Testing
www.carestreamhealth.com
Koncernen bildades 2007 baserat på Kodak Health Imaging Divisionen
Omsättning ~$2,4B
Globalt antal anställda ~7000 Koncernen finns representerad i >170 länder


Carestream Dental, ett affärsområde inom Carestream Health
KlinikSupport har som återförsäljare för Carestream Dental tillgång till ett unikt sortiment inom den dentala diagnostistiken. Carestream Dental har under sina mer är 100 år långa historia ständigt haft en förmåga att uppfinna omvälvande teknik som många gånger helt omdefinierat innebörden av den dentala diagnostistiken. 

Workflow Integration
Carestreams produkter och programvaror är speciellt utformade för att förbättra vårdenflöden och vara integrerade i arbetsflödet på kliniken. På så sätt kan du spendera mindre tid på administrativa uppgifter och lägga mer tid på att tillhandahålla vård.

Humanized Technologi
Carestream lägger stor vikt på hur produkterna ser ut och används. Carestreams användarvänliga teknologi gör dialogen med användare, och i slutändan patienten, enkel och okomplicerad

Diagnotistic Excellence
Carestream har en historia där bildkvalitet är ett ledord. För att göra exakta diagnoser är bildkvalitet allt. Carestreams marknadsledande diagnossystem och mjukvaror ger tandläkaren det bästa underlaget för korrekta åtgärder.